Támogatás

A jelennel a jövőt támogatod!

 

Rólunk

A szervezetet 2007-ben Gyakorlati Diplomácia Társasága néven alapították a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán tanuló lelkes hallgatók, az elméleti ismereteik gyakorlati tudással való kiegészítése érdekében. A szervezet 2017-ben nyerte el akkreditált szakkollégiumi minőségét és vált Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiumává. A szervezet tagságát a Budapest Corvinus Egyetem hallgatóin túl a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói alkotják.

 

Színvonalas és változatos tematikájú szakmai programokon, konferenciákon, szimulációkon és kurzusokon keresztül biztosítjuk tagjaink számára az egyetemi oktatást kiegészítő, gyakorlatias tudás megszerzését. A szervezet szakmai munkájának fő diszciplínája a diplomácia, mely magába foglalja a nemzetközi tanulmányokat, nemzetközi gazdaságtant, biztonságpolitikát, geopolitikát, nemzetközi jogot és további államközi szakterületeket. A jelennel a jövőt támogatod!

Miért támogasson

minket?

A hangsúlyt olyan gyakorlati készségek megteremtésére és fejlesztésére helyezzük, melyekkel tagjaink a munkaerőpiac több területén is hasznosítható, versenyképest tudásra tesznek szert GyDSz Junior programunkkal segítjük a fiatal gimnazisták döntését a továbbtanulásban, és megismertetjük velük a diplomácia területét.

Félévente több mint 10 szakmai és humán készségeket fejlesztő kurzus nyújtunk tagjainknak az adott szakterület elismert szakértőinek vezetésével Fontos számunkra hogy segítsünk azokon, akik rászorulnak.

Az “Örökbe Fogadok Egy Ovit” mozgalom keretében a Sarkadon található Szalontai úti Tagóvoda hátrányos helyzetű gyermekeit segítjük adományainkkal.

Nyílt eseményeink keretében aktuális világpolitikai és gazdasági eseményeket dolgozunk fel szakértők és kutatók segítségével. Legalább évente, ismétlődő jelleggel rendezünk ENSZ valamint NATO szimulációkat, továbbá kerekasztal beszélgetéseket ismert előadók részvételével. Nagy hangsúlyt fektetünk a kulturális diplomácia népszerűsítésére tagjaink között. Rendszeresen látogatunk el közösen kiállításokra, és egyéb kulturális rendezvényre. Szervezetünk rendszeresen vesz részt tudományos versenyeken ahol tagjaink kiváló eredményeket érnek el.

Hogyan támogathat minket?

Ha Ön is úgy érzi, hogy szívesen hozzájárulna tevékenységeink és céljaink megvalósításához, támogassa szervezetünket személyi jövedelemadójának felajánlásával.

Adószámunk: 18261327-1-43

Gyakorlati Diplomácia Társasága

Amit az adó 1% felajánlásról érdemes tudni:

Minden természetes személy, akinek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezik, jogosult annak 1+1%-áról rendelkeznie. Az első 1%-t valamely bejegyzett civil szervezetnek, míg a második 1%-t technikai számmal rendelkező vallási közösségnek ajánlhatja fel. Miután az adózó eldönti mely szervezetek céljait kívánja segíteni, minden év május 20-ig van lehetősége rendelkeznie adójának 1+1%-ról. A személyi jövedelemadó 1+1% felajánlása díjtalan az adózók számára, arról elektronikusan vagy postai úton rendelkezhetnek. A rendelkezés határidejének elmulasztása esetén a határidő lejártát követően nincs lehetőség a továbbiakban az adott évben rendelkezni annak mértékéről. Sok adózó elfelejti vagy elmulasztja rendelkezését a személyi jövedelemadójának 1+1%-ról, azonban a legtöbb civil szervezet számára a felajánlásokból befolyt összeg rendkivül fontos és nagy jelentőséggel bír a céljuk megvalósításához szükséges munkák elvégzésében.

Hogyan rendelkezhet adója 1%-ának felajánlásáról?

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be: az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével () vagy az ÁNYK segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 20EGYSZA nyomtatvány kitöltésével. Papíralapon postán, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be: a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve, az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon, a 20EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2022. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának. Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, a nyilatkozathoz csatolni kell a meghatalmazást.

Hogyan értesülhetek a felajánlásom felhasználásáról?

A szervezet évente elkészíti azon tájékoztatót, amely bemutatja az adott évben milyen módon kerültek felhasználására a felajánlások és elküldi a felajánlók számára. Annak érdekében, hogy Önnek is el tudjuk küldeni ezen tájékoztatót, fontos hogy az 1% rendelkezése során megadja nevét és e-mail címét és hozzájáruljon azoknak részünkre való továbbításához. Köszönjük a felajánlást!​