Szakma

 

Szervezetünk fő motivációja, hogy olyan kompetenciák elsajátítására nyújtson lehetőséget, amelyek kiegészíthetik tagjaink egyetemen szerzett tudását, így programjaink célja a csapatmunka, a  vitakultúra fejlesztése, a külpolitikával és diplomáciával kapcsolatos különböző szakterületek mélyebb megismerése, valamint az elemzői, kritikus és objektív gondolkodás elsajátítása.

 

Általános

A nemzetközi kapcsolatok, külpolitika és a diplomácia világa különösen összetett és széleskörű kompetenciákat igényel, ennek megfelelően programjaink összetétele is hasonlóképp sokszínű és változatos. A tagságnak szóló események általános jellemzői közé sorolható a gyakorlatiasság, interaktivitás és a készségfejlesztés, melyek segítségével az egyetemi tananyag aktualitásokkal, illetve a diplomácia mindennapjaiban elengedhetetlen tudásanyaggal egészül ki. Szakkollégiumunk minden együttműködési lehetőséget szívesen fogad mely elősegít minket közös céljaink elérésben, úgy, mint egy intenzívebb és szélesebb körű oktatási lehetőség megteremtésében, egy valódi tapasztalatokra épülő világkép kialakításában, illetve a nemzetközi kapcsolatok kellő odafigyeléssel, hozzáértéssel és rátermettséggel történő ápolásában, valamint elemzésében.

Nyílt előadások

Minden szemeszterben több nyílt előadást szervezünk a nagyközönség számára a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol panelbeszélgetések során elhozzuk a különféle szakpolitikák, kulturális és társadalmi kérdések hazai szakértőit és gyakorló művelőit az egyetemi hallgatók és minden érdeklődő számára.

Szimulációk

Zártkörű diplomáciai szimulációnk keretein belül egy adott nemzetközi szervezet működését szimuláljuk az adott szervezet működési rendjével, kitalált/valós napirendi pontjaival és a résztvevő felek tulajdonságait utánzó csapatokkal. Ezek az alkalmak lehetőséget nyújtanak tagjaink számára az adott nemzetközi szervezet működésrendjének behatóbb, szinte első kézből történő megismerésére, a résztvevő felek álláspontjának, érdekeinek és tárgyalási technikáinak behatóbb tanulmányozására, valamint tárgyalási technikáik és diplomáciai készségeik fejlesztésére. A saját szervezésű féléves zárt szimulációkon túl segítséget nyújtunk tagjaink számára a hazai/külföldi rendezésű nagyobb szimulációs versenyeken való részvételben, azok felkutatásával és terveink szerint pályázati forrásokból történő anyagi támogatásával.

Szakmai nap

A szakmai napok sajátossága a különböző interaktív tanulási módszerek ötvözése csoportmunkáink során, melyek tesztelésével a lehető leghatékonyabb és legideálisabb útját kívánjuk megteremteni a közös munkának, mind hatékonyság, mind pedig önfejlesztés tekintetében. Munkánkat nem csupán egymás, de megfigyelőink segítségével is teszteljük, akik az egész munkafolyamatot figyelemmel kísérik, illetve ellenőrzik. A nap végére kapott megoldásokat a prezentációk során elhangzott állításokat a többi résztvevő megpróbálja minél több oldalról megcáfolni, így növelve a valószínűségét egy igazán átgondolt és objektív produktumnak.

Workshopok

Rendszeresen kérünk fel szakértőket különféle tudományterületekről, illetve gyakorló szakembereket, hogy egy zártkörű beszélgetés, workshop vagy training során egy-egy téma rejtelmeibe vezessenek be bennünket, ami lehetőséget biztosít arra, hogy közvetlenebb légkörben legyen interakció a tagság és meghívott előadóink között.

Aktuális politikai elemzések

A globális politikai eseményeket is közelről követjük és a friss fejleményeket szintén közösen tárgyaljuk ki, közös aktuálpolitikai elemzéseink mindig intenzív alkalmak, melyeken a tagok helyzetértékeléseiket, szakpolitikai meglátásaikat ütköztetik senior tagok segítségével egy adott nemzetközi politikai esemény, konfliktus kapcsán, az elemzői készségek fejlesztésének céljából.

Vitaklubbok

A résztvevők szervezett keretek között vitathatják meg saját vagy képviselendő álláspontjukat egy-egy társadalmi, közéleti, gazdasági vagy politikai kérdésben. A műhelyszerű eszmecserék alkalmával pedig a résztvevőknek lehetőségük nyílik egy adott témán belül szabadon minden megkötés nélkül véleményt alkotniuk.

Nagykövetségi látogatások

Szakmai programjaink között megtalálhatók látogatások a hazánkban működő nagykövetségekre, mely során betekintést kapunk a követségi munka mindennapjaiba, a nagykövetségen dolgozó diplomatákkal pedig a megbízatás személyes és szakmai kihívásairól, magyarországi szolgálatuk céljairól és tapasztalatairól, valamint a diplomata léttel kapcsolatos személyes élményeikről ezen programok során.