A GyDSz működésének meghatározó pillére a szakmaiság és az oktatási-képzési program, a Szakkollégiumi Chartával összhangban. Tagjaink minden félévben két darab szakkollégiumi kurzust végeznek el, amelynek jutalma – a munkaerőpiacon vitathatatlan előnyt jelentő további ismeretek és készségek elsajátítása mellett – egyetemi éveik végén a GyDSz Diploma megszerzése. Kurzusaink kis létszámú csoportokban zajlanak, ami lehetőséget ad az interaktivitásra, akár elméleti, akár gyakorlati fókuszú oktatásról legyen szó.

Hisszük, hogy ahhoz, hogy tagjaink a jövőben sikeresek legyenek, szükséges az egyetemen megszerzett elméleti tudás kiegészítése, így az órák tervezése során igyekszünk szem előtt tartani, hogy az egyetemi órától eltérő, gyakorlatiasabb kurzusokat tartsunk hallgatóinknak, illetve a felsőoktatási tanterveket kiegészítő témakörökben mélyedhessenek el a GyDSz- esek, ezáltal is segítve jövőbeli elhelyezkedésüket a diplomáciában, közigazgatásban vagy éppenséggel az üzleti világban.

Milyen kurzusokról is van szó pontosan? Elméleti tárgyú óráink gyakran foglalkoznak különböző régiókkal (az elmúlt néhány félévben volt lehetőség kurzust hallgatni a Közel-Keletről, a Balkánról, a posztszovjet térségről, Kelet-Ázsiáról, az USA-ról stb.). A gyakorlat-orientált órákra példaként hozható a protokoll-kurzus vagy éppenséggel egy korábbi nemzetközi jogi esetoldó tárgy. Végül soft skilleket fejlesztő területeken is fejlesztheted magad a GyDSz kurzusrendszerében, az elmúlt néhány félévben megrendezésre kerültek kurzusok tárgyalástechnika, retorika, integritás-menedzsment és vitakultúra témákban is.

Az alábbiakban mutatunk néhány példát kurzusainkra.

1. Egy adott régióval foglalkozó tárgyak

Ezen kurzusaink keretein belül a résztvevők elmélyíthetik tudásukat a világ egy-egy régiójával kapcsolatban.

Példa – Balkán-tanulmányok

A kurzus első felében a résztvevő szakkollégisták megismerkedtek a régió történetével, a területhez tartozó politikai, kulturális és társadalmi fogalmakkal. Ezt követően, a félév második felében a kurzushallgatók interaktív formában, szakirodalmak segítségével vizsgálták meg a balkáni országok jelenlegi helyzetét, fő problémáikat (pl. euro-atlanti integráció kérdése, etnikumok helyzete). Zárásként egy szimulációs gyakorlat keretében a balkáni együttműködés lehetőségeit és korlátait is körüljárták a szakkollégisták.

2. A nemzetközi politika elméletéhez kötődő tárgyak

A kurzusok általában egy-egy nagy téma köré csoportosulnak, amelyet aztán több irányból, a lehető leggyakorlatiasabb és leginteraktívabb módon járnak körül a hallgatók a félév során. Tökéletesen kiegészíti a nemzetközi tanulmányok egyetemi szakot, de más képzéseken tanuló, a nemzetközi politikai helyzet iránt érdeklődő szakkollégisták számára is remek lehetőség.

Példa – A populizmus védelmében

A kurzus célja a manapság előszeretettel hangoztatott, populizmusnak nevezett jelenség demisztifikálása és értelmezése volt. A populizmus kutatói által megfogalmazott gondolatok megismerése mellett különös hangsúly került a jelenség kiváltó okainak, jellemzőinek, illetve lehetséges bel- és külpolitikai következményeinek megvitatására.

 

3. Gyakorlati készségeket fejlesztő (soft-skill) kurzusok

Nevünkből és profilunkból adódóan nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlatiasságra, illetve azon készségek fejlesztésére, amelyek akár a diplomáciában, akár az élet más területein hasznosíthatók, legyen szó tárgyalástechnikáról, konfliktuskezelésről vagy protokollról.

Példa – Protokoll a gyakorlatban

A kurzus résztvevői megismerték a kulturált viselkedés szabályait, a hazai protokoll és etikett alapelveit, valamint gyakorlati megjelenését. Emellett a hallgatók betekintést nyertek a protokoll egyes szakterületeinek sajátosságaiba is, illetve átfogó ismereteket szereztek a rendezvények típusairól és a rendezvényszervezés alapjairól. Munkájuk gyümölcseként tanáruk, Hossó Nikoletta vezetésével a szakkollégium tagjaiból álló csapat megnyerte Magyarország első, Diplomácia és protokoll című, meghívásos szakmai versenyét.

 

4. Más területek irányába nyitó kurzusok

Folyamatosan igyekszünk bővíteni látókörünket, ezért minden félévben szerepel a kínálatban olyan tárgy, ami szorosan nem köthető a nemzetközi politikai témakörökhöz, mégis jól felhasználható tagjaink számára a későbbiekben.

Példa – Integritás-menedzsment

Az intenzív, tömbösített formában megvalósult kurzus három társadalmi színtér, a közszféra, a for-profit szféra és a felsőoktatás sérthetetlenségére és átlátható működésére koncentrálva vezette be a hallgatókat a szervezeti kommunikáció és a menedzsmenttudományok egyik speciális területébe. A hallgatók ‘blended learning’- módszerrel tanulhattak: elméleti előadás mellett szövegelemzéseket és tréninggyakorlatokat is végeztek.