A szervezetet 2007-ben Gyakorlati Diplomácia Társasága néven alapították a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán tanuló lelkes hallgatók, az elméleti ismereteik gyakorlati tudással való kiegészítése érdekében.  A szervezet 2017-ben nyerte el akkreditált szakkollégiumi minőségét és vált Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiumává. A szervezet tagságát a Budapest Corvinus Egyetem hallgatóin túl a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói alkotják. Színvonalas és változatos tematikájú szakmai programokon, konferenciákon, szimulációkon és kurzusokon keresztül biztosítjuk tagjaink számára az egyetemi oktatást kiegészítő, gyakorlatias tudás megszerzését. A szervezet szakmai munkájának fő diszciplínája a diplomácia, mely magába foglalja a nemzetközi tanulmányokat, nemzetközi gazdaságtant, biztonságpolitikát, geopolitikát, nemzetközi jogot és további államközi szakterületeket.

A jelennel a jövőt támogatod!

Gyakorlati Diplomácia Társasága

Adószám: 18261327-1- 43

Hogyan támogathat minket?

Miért támogasson minket?

  • A hangsúlyt olyan gyakorlati készségek megteremtésére és fejlesztésére helyezzük, melyekkel tagjaink a munkaerőpiac több területén is hasznosítható, versenyképest tudásra tesznek szert

  • GyDSz Junior programunkkal segítjük a fiatal gimnazisták döntését a továbbtanulásban, és megismertetjük velük a diplomácia területét

  • Félévente több mint 10 szakmai és humán készségeket fejlesztő kurzus nyújtunk tagjainknak az adott szakterület elismert szakértőinek vezetésével 

  • Fontos számunkra hogy segítsünk azokon, akik rászorulnak. Az “Örökbe Fogadok Egy Ovit” mozgalom keretében a Sarkadon található Szalontai úti Tagóvoda hátrányos helyzetű gyermekeit segítjük adományainkkal 

  • Nyílt eseményeink keretében aktuális világpolitikai és gazdasági eseményeket dolgozunk fel szakértők és kutatók segítségével 

  • Legalább évente, ismétlődő jelleggel rendezünk ENSZ valamint NATO szimulációkat, továbbá kerekasztal beszélgetéseket ismert előadók részvételével

  • Nagy hangsúlyt fektetünk a kulturális diplomácia népszerűsítésére tagjaink között. Rendszeresen látogatunk el közösen kiállításokra, és egyéb kulturális rendezvényre

  • Szervezetünk rendszeresen vesz részt tudományos versenyeken ahol tagjaink kiváló eredményeket érnek el