A Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiumának

Ágoston Csenge

Elsőévesként csatlakoztam a GyDSz-be, mert gyakorlati tudással szerettem volna kiegészíteni az egyetem frontális oktatását, hogy diplomával a kezemben minél nagyobb versenyelőnnyel induljak majd. Mindennél sokkal többet kaptam a szervezettől, hiszen egy összetartó csapat tagja lehetek. Elnökként szeretnék visszaadni a közösségnek, feladataim közé a szakkolik közötti kapcsolattartás és a belső folyamatok általános koordinálása tartozik.

Ágoston Csenge

Elnök
Tomcsányi Tamás

Mint a vezetőség, illetve az elnökség, továbbá a tagság mindenkori legidősebb tagja, hosszú utat jártam be a szervezet életében. Ott voltam a rendszerváltás pillanatában és mint véleményvezér azóta is bölcs tanácsaimmal segítem a szervezet és a tagok életet. Jelenleg én töltöm be az operatív alelnök tisztséget, amely egy elengedhetetlenül fontos és felelősségteljes pozíció a szervezet mindenkori létében. Magamat és az operatív szekció tagjait tartom a szervezet szívének, a mi munkánk nélkül nem tudna élni a szervezet. Ez ismételten bizonyítja a nélkülözhetetlenségemet és a szekció tagjainak nélkülözhetetlenséget.

Tomcsányi Tamás

Operatív Alelnök
Czárth Luca

2017-ben kezdtem tanulmányaimat a Corvinus Egyetemen és az első adódó alkalommal csatlakoztam a GyDSz-hez is, hogy gyakorlatiasabb tudással egészítsem ki az egyetemi tanulmányaimat. Habár csatlakozásom oka a szakmaiság volt, hamar kiderült számomra, hogy a GyDSz egy csodálatos közösség is, így minden percét élvezem a GyDSz-es létnek. Erasmus félévem alatt döntöttem el, hogy megpályázom a Közösségi Alelnök pozíciót, hogy megpróbáljak visszadni abból a rengeteg szeretetből és támogatásból, ami még külföldre is elért. Életem egyik legjobb döntésének tartom, hogy csatlakoztam a GyDSz Családhoz!

Czárth Luca

Közösségi Alelnök
Imrefi Ágnes

2016 óta vagyok a szervezet tagja. Bár a tanulmányaim sosem kapcsolódtak szorosan a szakkollégium profiljához, mégis rengeteg tudást szereztem az elmúlt években, amiket a saját képzésemen is hasznosítani tudtam. A jelentkezésemkor az motivált leginkább, hogy egy olyan társaság tagja lehessek, akik minnél többet ki szeretnének hozni az egyetemi életükből, foglalkoznak aktuális kérdésekkel. De a komoly szakmai programok mellett jut idő a közösségi életre is. Szerencsére mindezek igazak is a GyDSz-re, így az elmúlt években aktív tagja voltam a szervezetnek, sok különféle pozíciót is vállaltam. A szakmai szekció vezetőjeként arra törekszem, hogy a szekció megfelelő szakmai programokat tudjon szervezni a tagságnak, ahol a beszédkészség, elemzés, kritikai gondolkodás kap nagy hangsúlyt.

Imrefi Ágnes

Szakmai Alelnök
Taraczközi Anna

2017-ben kezdtem meg tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetemen és már az első évemben csatlakoztam a GyDSz-hez. Az utóbbi években nagyon sok élményt és lehetőséget kaptam a szervezettől, ezért úgy döntöttem, hogy megpróbálom ezt idén visszaadni azzal, hogy aktív szerepet vállalok a szervezet külső megjelenésének fejleszetésében és belső kommunikácójának javításában. Így a következő egy évben én töltöm be a Kommunikációs Alelnöki pozíciót.

Taraczközi Anna

Kommunikációs Alelnök