Amit az adó 1% felajánlásról érdemes tudni

Minden természetes személy, akinek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezik, jogosult annak 1+1%-áról rendelkeznie. Az első 1%-t valamely bejegyzett civil szervezetnek, míg a második 1%-t technikai számmal rendelkező vallási közösségnek ajánlhatja fel. Miután az adózó eldönti mely szervezetek céljait kívánja segíteni, minden év május 20-ig van lehetősége rendelkeznie adójának 1+1%-ról. A személyi jövedelemadó 1+1% felajánlása díjtalan az adózók számára, arról elektronikusan vagy postai úton rendelkezhetnek. A rendelkezés határidejének elmulasztása esetén a határidő lejártát követően nincs lehetőség a továbbiakban az adott évben rendelkezni annak mértékéről. Sok adózó elfelejti vagy elmulasztja rendelkezését a személyi jövedelemadójának 1+1%-ról, azonban a legtöbb civil szervezet számára a felajánlásokból befolyt összeg rendkivül fontos és nagy jelentőséggel bír a céljuk megvalósításához szükséges munkák elvégzésében

Ha Ön is úgy érzi, hogy szívesen hozzájárulna tevékenységeink és céljaink megvalósításához, támogassa szervezetünket személyi jövedelemadójának felajánlásával.

Adószámunk: 18261327-1-43

Gyakorlati Diplomácia Társasága

Hogyan rendelkezhet adója 1%-ának felajánlásáról?

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

Papíralapon postán, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 20EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2021. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, a nyilatkozathoz csatolni kell a meghatalmazást.

Hogyan értesülhetek a felajánlásom felhasználásáról?

A szervezet évente elkészíti azon tájékoztatót, amely bemutatja az adott évben milyen módon kerültek felhasználására a felajánlások és elküldi a felajánlók számára. Annak érdekében, hogy Önnek is el tudjuk küldeni ezen tájékoztatót, fontos hogy az 1% rendelkezése során megadja nevét és e-mail címét és hozzájáruljon azoknak részünkre való továbbításához. 

Köszönjük a felajánlást!​